Drevofix Forte 1kg Zeleny.

12,80 s DPH / KS 10,67 € bez DPH / KS
Na sklade 5ks
Koncentrované napúšťadlo na drevo (riedenie 1:6, balenie na 165m2) s účinkom proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam.
Obj. čislo:
1718

Drevofix Forte 1kg Zeleny.

Prílohy na stiahnutie

Koncentrovaný kvapalný prípravok s preventívnym účinkom proti drevokaznému hmyzu (napr. červotoč, fúzač), drevokazným hubám (napr. drevomorka), drevozafarbujúcim hubám a plesniam. Je určený k povrchovej impregnácii dreva v interiéroch (napr. strešné konštrukcie, podlahy) a v exteriéroch bez priameho a trvalého kontaktu so zemou (napr. strešné podbitie, drevené stavby, ploty) a tiež k ochrane muriva a omietok proti prerastaniu drevokaznými hubami. Nesmie byť použitý na drevo, ktoré prichádza do priameho kontaktu s potravinami, krmivami a pitnou vodou ani k ošetreniu dreva na výrobu detského nábytku a hračiek.

NÁVOD NA POUŽITIE: Po nariedení aplikujte náterom, postrekom alebo máčaním na dokonale očistené drevo. Drevo napadnuté drevokaznými hubami odstráňte do vzdialenosti minimálne 0,5 m od okraja viditeľného napadnutia, nahraďte ho novým; ak je napadnuté aj murivo odstráňte omietku, vyškrábte špáry, murivo opáľte horákom a preventívne ošetrite týmto prípravkom.

VÝDATNOSŤ PRÍPRAVKU: 1kg koncentrátu na 33 m2.

SKLADOVANIE: v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 °C do 25 °C. Prípadné premrznutie prípravku neovplyvní jeho účinnosť.

UPOZORNENIE: Obsahuje propikonazol a 3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát (IPBC). Môže vyvolať alergickú reakciu. Pri aplikácii prípravku zabráňte kontaktu s difúznou fóliou, po zaschnutí nie je kontakt s fóliou na škodu. Dodržujte aplikačný návod výrobcu fólie. Uvedené informácie platia tiež pre farebné modifikácie. Výrobca neručí za škody vzniknuté nesprávnym použitím výrobku.

ZÁRUČNÁ DOBA: Do dátumu uvedeného na obale pri dodržaní skladovacích podmienok.

NEBEZPEČENSTVO: H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA, PRVÁ POMOC: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P260 Nevdychujte aerosóly. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak použivate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte lekára. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. P301+P330+P331 PO P0ŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P304+P340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad. Zákaz opakovaného použitia obalu. OBSAHUJE: 35 g/kg kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-16-alkyldimetylamónium-chloridy; 1,17 g/kg tebukonazol; 1,17 g/kg propikonazol; 1,61 g/kg lPBC; 0,7 g/kg cypermetrín; 0,23 g/kg permethrín; 1,6 g/kg N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamín. Registračné číslo: bio/1238/D/19/CCHLP (reg v SR) TYPOVÉ OZNAČENIE: (podľa STN 49 0600-1): FB, P, B, IP, 1, 2, 3, S.

 

Biocídny výrobok

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a pripojené informácie o výrobku.

Parametre

Hmotnosť 1,072 kg

Alternatívy

  Farby na bazény

  Natrima na bazény modrá 0405 2,5l

  NATRIMA na bazény je vrchná matná rozpúšťadlová farba určená na povrchovú úpravu betónových bazénov, okrasných záhradných jazierok a nádrží. Je možné ju použiť aj na povrchovú úpravu betónu, skarbonizovaných omietok, vláknocementu a pod. Vyznačuje sa veľmi dobrou odolnosťou voči pôsobeniu vody, poveternostných vplyvov a výkyvom teplôt.
  47,10 s DPH / KS
  39,25 € bez DPH / KS
  Na objednávku
  Obj. čislo: 1722

  Moridlá a napúšťadlá

  Drevofix Forte 5kg Hnedy.

  Koncentrované napúšťadlo na drevo (riedenie 1:6, balenie na 165 m2) s účinkom proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam.
  54 s DPH / KS
  45 € bez DPH / KS
  Na sklade 3ks
  Obj. čislo: 1723

  Moridlá a napúšťadlá

  Drevofix Forte 5kg Zeleny.

  Koncentrované napúšťadlo na drevo (riedenie 1:6, balenie na 165 m2) s účinkom proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam.
  54 s DPH / KS
  45 € bez DPH / KS
  Na sklade 5ks
  Obj. čislo: 1725

  Moridlá a napúšťadlá

  Drevofix Forte 5kg Bezfarebny.

  Koncentrované napúšťadlo na drevo (riedenie 1:6, balenie na 165 m2) s účinkom proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam.
  54 s DPH / KS
  45 € bez DPH / KS
  Na objednávku
  Obj. čislo: 1728

  Moridlá a napúšťadlá

  Drevofix Forte 1kg Hnedy.

  Koncentrované napúšťadlo na drevo (riedenie 1:6, balenie na 165m2) s účinkom proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam.
  12,80 s DPH / KS
  10,67 € bez DPH / KS
  Na objednávku
  Obj. čislo: 1717

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.