Drevofix Forte 5kg Zeleny.

54 s DPH / KS 45 € bez DPH / KS
Na sklade 5ks
Koncentrované napúšťadlo na drevo (riedenie 1:6, balenie na 165 m2) s účinkom proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam.
Obj. čislo:
1725

Drevofix Forte 5kg Zeleny.

Prílohy na stiahnutie

Koncentrovaný kvapalný prípravok s preventívnym účinkom proti drevokaznému hmyzu (napr. červotoč, fúzač), drevokazným hubám (napr. drevomorka), drevozafarbujúcim hubám a plesniam. Je určený k povrchovej impregnácii dreva v interiéroch (napr. strešné konštrukcie, podlahy) a v exteriéroch bez priameho a trvalého kontaktu so zemou (napr. strešné podbitie, drevené stavby, ploty) a tiež k ochrane muriva a omietok proti prerastaniu drevokaznými hubami. Nesmie byť použitý na drevo, ktoré prichádza do priameho kontaktu s potravinami, krmivami a pitnou vodou ani k ošetreniu dreva na výrobu detského nábytku a hračiek.

NÁVOD NA POUŽITIE: Po nariedení aplikujte náterom, postrekom alebo máčaním na dokonale očistené drevo. Drevo napadnuté drevokaznými hubami odstráňte do vzdialenosti minimálne 0,5 m od okraja viditeľného napadnutia, nahraďte ho novým; ak je napadnuté aj murivo odstráňte omietku, vyškrábte špáry, murivo opáľte horákom a preventívne ošetrite týmto prípravkom.

VÝDATNOSŤ PRÍPRAVKU: 1kg koncentrátu na 165 m2.

SKLADOVANIE: v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 °C do 25 °C. Prípadné premrznutie prípravku neovplyvní jeho účinnosť.

UPOZORNENIE: Obsahuje propikonazol a 3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát (IPBC). Môže vyvolať alergickú reakciu. Pri aplikácii prípravku zabráňte kontaktu s difúznou fóliou, po zaschnutí nie je kontakt s fóliou na škodu. Dodržujte aplikačný návod výrobcu fólie. Uvedené informácie platia tiež pre farebné modifikácie. Výrobca neručí za škody vzniknuté nesprávnym použitím výrobku.

ZÁRUČNÁ DOBA: Do dátumu uvedeného na obale pri dodržaní skladovacích podmienok.

NEBEZPEČENSTVO: H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA, PRVÁ POMOC: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P260 Nevdychujte aerosóly. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak použivate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte lekára. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. P301+P330+P331 PO P0ŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P304+P340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad. Zákaz opakovaného použitia obalu. OBSAHUJE: 35 g/kg kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-16-alkyldimetylamónium-chloridy; 1,17 g/kg tebukonazol; 1,17 g/kg propikonazol; 1,61 g/kg lPBC; 0,7 g/kg cypermetrín; 0,23 g/kg permethrín; 1,6 g/kg N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamín. Registračné číslo: bio/1238/D/19/CCHLP (reg v SR) TYPOVÉ OZNAČENIE: (podľa STN 49 0600-1): FB, P, B, IP, 1, 2, 3, S.

 

Biocídny výrobok

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a pripojené informácie o výrobku.

Parametre

Hmotnosť 5,2 kg

Alternatívy

  Moridlá a napúšťadlá

  Drevofix Forte 1kg Zeleny.

  Koncentrované napúšťadlo na drevo (riedenie 1:6, balenie na 165m2) s účinkom proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam.
  12,80 s DPH / KS
  10,67 € bez DPH / KS
  Na sklade 5ks
  Obj. čislo: 1718

  Farby na bazény

  Natrima na bazény modrá 0405 2,5l

  NATRIMA na bazény je vrchná matná rozpúšťadlová farba určená na povrchovú úpravu betónových bazénov, okrasných záhradných jazierok a nádrží. Je možné ju použiť aj na povrchovú úpravu betónu, skarbonizovaných omietok, vláknocementu a pod. Vyznačuje sa veľmi dobrou odolnosťou voči pôsobeniu vody, poveternostných vplyvov a výkyvom teplôt.
  47,10 s DPH / KS
  39,25 € bez DPH / KS
  Na objednávku
  Obj. čislo: 1722

  Moridlá a napúšťadlá

  Drevofix Forte 5kg Hnedy.

  Koncentrované napúšťadlo na drevo (riedenie 1:6, balenie na 165 m2) s účinkom proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam.
  54 s DPH / KS
  45 € bez DPH / KS
  Na sklade 3ks
  Obj. čislo: 1723

  Moridlá a napúšťadlá

  Drevofix Forte 5kg Bezfarebny.

  Koncentrované napúšťadlo na drevo (riedenie 1:6, balenie na 165 m2) s účinkom proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam.
  54 s DPH / KS
  45 € bez DPH / KS
  Na objednávku
  Obj. čislo: 1728

  Moridlá a napúšťadlá

  Drevofix Forte 1kg Hnedy.

  Koncentrované napúšťadlo na drevo (riedenie 1:6, balenie na 165m2) s účinkom proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam.
  12,80 s DPH / KS
  10,67 € bez DPH / KS
  Na objednávku
  Obj. čislo: 1717

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.